Bohaterowie

 OnUważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji możesz nigdy nie zapomnieć" 

Ona
Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości
 i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, 
że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. 
To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 


I inni...3 komentarze: